1
bồn ngâm chân Happy Feet HP 30 có ưu điểm: Tự làm nóng nước, massge rung, massage sủi bọt, tự kiểm soát nhiêt độ 40-45 độ, massage khô và massage với nước